Respijtzorg ontlast de mantelzorger

In het ervaringsverhaal van Els Zwetsloot op deze website is er sprake van ‘respijtzorg’, dit is zorg die iemand anders van jou als mantelzorger kan overnemen. Els wilde graag een weekje naar haar zus in Frankrijk, maar wilde Harry niet in een verpleeghuis laten logeren. Zij ontdekte ’Handen in huis’ die met behulp van enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs zorg van mantelzorgers in de thuissituatie overneemt. Via haar (nieuwe) zorgverzekeraar VGZ wist zij vervanging van de mantelzorg voor maximaal 10 dagen per jaar vergoed te krijgen. Ook via de WMO van haar gemeente waren er mogelijkheden. 

Om de mantelzorger te vervangen is er bij de meeste zorgverzekeringen, in de aanvullende pakketten, een aantal dagen of een budget opgenomen waaruit de zogenaamde respijtzorg vergoed wordt. Lees meer over de 5 verschillende vormen van respijtzorg en download de Wegwijzer Respijtzorg.

24-uurs mantelzorgvervanging in te huissituatie 

‘Handen in huis’ regelt met behulp van enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs vervanging van mantelzorgers, in die situaties waar de hulpvrager zonder de hulp van de mantelzorger niet alleen thuis kan blijven. Een mantelzorger zorgt minimaal 3 aaneengesloten dagen (en 2 nachten) voor een hulpvrager die zonder hem of haar niet zelfstandig thuis kan functioneren. 

Pin It on Pinterest