Commissie Ondersteuning Wmo en Werk

Commissie Ondersteuning

Vanaf 2017 kwamen er steeds meer vragen van leden, die worstelden met hun werk en vragen om hulp bij het afkeuringstraject. Vragen varieerden van schriftelijke ondersteuning of telefonisch overleg tot het meegaan naar de instantie, het UWV. Om deze vragen te ondervangen heeft het bestuur besloten om de toenmalige WMO commissie wat betreft de zorgvraag uit te breiden en de naam te veranderen naar Commissie Ondersteuning.

De werkgebieden van de Commissie Ondersteuning

  1. WMO ondersteuning U kunt ondersteuning krijgen bij een WMO gesprek met de gemeente (keukentafelgesprek), waarbij u voorzieningen of (huishoudelijke) hulp aanvraagt. Een aantal vrijwilligers heeft zich aangeboden om u daarbij te ondersteunen. De vrijwilligers wonen verspreid over het land. Omdat gemeenten nauwelijks een idee hebben van de beperkingen van mensen met ADCA/ataxie, vindt de vereniging het belangrijk u daarbij een helpende hand te bieden. Bent u het niet eens met de besluitvorming van de gemeente, dan kan de commissie u ondersteunen om beroep aan te tekenen.
  2. Ondersteuning afkeuringstraject De vereniging heeft één vrijwilliger bereid gevonden om u te adviseren bij vragen die u heeft over ziekmeldingen op het werk, met als doel om u uiteindelijk geheel of gedeeltelijk te laten afkeuren:  Jet Bergmans is inkomensadviseur en is bekend met de (wettelijke) weg, die bewandeld moet worden om u ziek te melden en om u uiteindelijk na 2 jaar te laten afkeuren of om een IVA-aanvraag eerder in te zetten.

Wat zijn de verplichtingen van de gemeente?

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke ondersteuning(WMO). Officieel heet deze wet WMO 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de WMO.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen, die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huislijk geweld en mensen die dakloos zijn. 

Ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Er volgt dan een zo geheten keukentafelgesprek.

Wat te doen voorafgaande aan het keukentafelgesprek?

  • Neem zelf de leiding bij het aanvragen van passende zorg of ondersteuning. Zoek op internet naar relevante informatie.
  • Bedenk welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Bedenk wat u zélf kunt én wat u kunt verwachten van uw  familie, vrienden en buren.
  • Bedenk hoe de gemeente, huisarts of zorginstantie u beter kan helpen.

Recht op cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek
Vindt u het lastig om te bedenken welke zorg of ondersteuning u denkt nodig te hebben? Vindt u het vervelend om uw familie, vrienden of buren te vragen hoe zij u kunnen helpen? Of vindt u het om een of andere reden ingewikkeld om het keukentafelgesprek met de gemeente of wijkteam voor te bereiden? Dan kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner. Vanaf 2015 heeft iedereen, die zorg of ondersteuning nodig heeft recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. De gemeente kan dit voor u regelen en betaalt de ondersteuning. Deze persoon is onafhankelijk van de gemeente. U kunt bijvoorbeeld kosteloos een beroep doen op ondersteuning vanuit de stichting MEE.

Een voorbeeld van de hulp die de Commissie Ondersteuning u kan bieden:

Eén van onze leden had een verzoek om ondersteuning aangevraagd. Tijdens het intakegesprek vroeg meneer om een driewielfiets via de WMO. Ook kwamen vragen aan de orde over huishoudelijke zorg, een traplift en een scootmobiel. Voor de driewieler was trapondersteuning nodig. Een ergotherapeut werd ingezet om aan te tonen dat dit voor meneer onontbeerlijk was. Ook werden er nog andere aanpassingen gerealiseerd zoals binders op de pedalen voor een goede houvast met de voeten. Meneer wilde de fiets deels betalen uit een PGB die tot 70% van de kosten vergoedt. ADCA was onbekend in de gemeente waar het gesprek plaatsvond. Het WMO-commissielid, die meneer bijstond, kon hem goed helpen met de ingewikkelde vragen en zodoende kon hij goed verwoorden wat hij nodig had.

De commissie Ondersteuning van de Ataxie vereniging.

Graag stel ik de commissieleden aan jullie voor:

Bianca Oudshoorn woont in Assen


Jet Bergmans

Leo Schott woont in Veendam


Voor meer informatie of een aanvraag voor ondersteuning kunt u terecht bij ondersteuning@ataxie.nl of info@ataxie.nl

Pin It on Pinterest