Informatie voor onderzoekers!

Als WO-cie komen wij graag in contact met u als wetenschapper. Als u een onderzoeksaanvraag wilt indienen bij een subsidiegever, bedenk dan tijdig wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Wij kunnen meedenken en meewerken aan het onderzoek, uw onderzoek beoordelen op voldoende aandacht voor het perspectief vanuit de patiënt, deelnemers werven en resultaten verspreiden. Voor steeds meer onderzoek is ondersteuning vanuit de patiëntenvereniging zelfs verplicht.

Wij kunnen meedenken en meewerken aan het onderzoek, uw onderzoek beoordelen op voldoende aandacht voor het perspectief vanuit de patiënt, deelnemers werven en resultaten verspreiden.

Wanneer de vereniging deelneemt aan onderzoek, dan zijn daaraan voorwaarden verbonden. Dit is afhankelijk van het type samenwerking. Het betreft in alle samenwerkingsverbanden het aanleveren van in begrijpelijke taal geschreven teksten voor onze leden, zowel voor aanvang van het onderzoek als na afloop, maar ook wanneer er gedurende het onderzoek verrassende en al publiceerbare resultaten zijn. Ook stellen wij een presentatie zeer op prijs tijdens een van onze Landelijke Contactdagen en een verslag voor in onze Ataxie krant. Het kan zijn dat aan onze ondersteuning kosten verbonden zijn. Deze kosten kunt u verwerken in uw onderzoeksaanvraag.

Wanneer er vanuit onze vereniging financiering beschikbaar komt voor onderzoek, informeren wij u graag hierover zodat u mogelijk een onderzoeksvoorstel kunt indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester@ataxie.nl.

Pin It on Pinterest