Onze vrijwilligers

Wij zijn trots op onze ruim 30 vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Geen enkele activiteit binnen de vereniging zou zonder hen mogelijk zijn. Onze vrijwilligers werken belangeloos mee aan een bijna oneindige lijst van activiteiten:

 • Het organiseren van lotgenotencontact zoals het maandelijkse wandelen, de ‘’Op de koffie’’ bijeenkomsten en onze Regiobijeenkomsten;
 • Andere leden ondersteunen via de Lotgenotentelefoon en mail;
 • Het organiseren van onze thema-gerichte Landelijke Contactdagen, gezellige dagen voor onze vrijwilligers, familie en naasten;
 • Actief bijdragen aan speciale dagjes uit voor leden die sterk rolstoel gebonden zijn;
 • De vereniging en haar doelstellingen promoten op beurzen en bijdragen aan de ontwikkeling van filmmateriaal over het leven met cerebellaire ataxie;                
 • Het bijhouden en het onderhouden van onze Website, social media, de digitale werkomgeving Office 365 en andere digitale activiteiten;
 • Het viermaal per jaar laten verschijnen van de Ataxie krant met informatie voor onze leden over onze activiteiten en andere wetenswaardigheden; 
 • Het aanleveren van ervaringsverhalen en ander materiaal aan de Ataxie krant;
 • Het ontwikkelen van informatie materiaal zodat onze leden en zorgprofessionals voldoende geïnformeerd zijn over cerebellaire ataxie;                                           
 • Het deelnemen aan bijeenkomsten op Europees niveau of met een internationaal karakter;                                                       
 • Het een week lang ondersteunen van onze populaire jaarlijkse Vakantieweek;                
 • Het bijeenbrengen van jongeren voor een gezellig dagje uit;
 • Onze leden ondersteunen op het terrein van werk en Wmo;
 • Wetenschappelijke ontwikkelingen bijhouden, de leden informeren, enquêtes en onderzoek uitzetten en bijdragen aan financiering;
 • Het organiseren van een tweejaarlijks symposium samen met onze expertise centra;
 • Nieuwe initiatieven ontwikkelen zoals de ouder-kind dag samen met onze expertise centra;
 • Sponsorgelden binnen halen voor de vereniging door het opzetten van ludieke acties en het meelopen met de Vierdaagse of andere supportlopen. 
 • De vereniging vertegenwoordiging op landelijk niveau; 
 • Het in goede banen leiden van de vereniging door het voeren van beleid dat door onze leden ondersteund wordt.
 • Dit beleid en alle activiteiten mogelijk maken door zorgdragen voor voldoende financiële middelen en verantwoording daarover afleggen.

Zonder onze vrijwilligers heeft onze vereniging geen bestaansrecht en geen plek waar velen zich thuis voelen en daadwerkelijk steun van elkaar ondervinden. Laten we dit samen blijven doen!

Hartelijk dank!

Wilt u als vrijwilliger uw onkosten terugvragen?

Vrijwilligers kunnen een vergoeding aanvragen tegen werkelijk gemaakte kosten of bij noodzakelijk gebruik van de auto een bedrag van 25 eurocent per kilometer. Vul daartoe het declaratieformulier in en voeg – waar mogelijk – bonnetjes bij.

Stuur het formulier liefst via email naar penningmeester@ataxie.nl    

Pin It on Pinterest