Wat is cerebellaire ataxie?

brown brain decor in selective-focus photography

Wat is ataxie?

Ataxie is een degeneratieve ziekte van het centraal zenuwstelsel. Dit betekent dat de ziekte gepaard gaat met een geleidelijk minder worden van een of meer lichaamsfuncties. Bepaalde symptomen van Ataxie worden verward met dronkenschap vanwege een zichtbaar onzeker bewegingspatroon, zoals een onzekere gang bij het lopen met als gevolg struikelen, vallen en al dan niet met een onduidelijke spraak. Deze symptomen worden veroorzaakt door een verstoorde coördinatie van de bewegingen en de balans, die voortkomt uit een aandoening van de kleine hersenen. Het cerebellum is verantwoordelijk voor de coördinatie van al onze bewegingen.

Mensen die lijden aan ataxie kunnen moeite hebben om hun handen, armen en benen te gebruiken, problemen hebben bij het lopen, praten of van de bewegingen van hun ogen, en moeite hebben met slikken. Ataxie kan mensen van alle leeftijden treffen. De gevolgen van de ziekte kunnen ernstig zijn. Sommige vormen van ataxie kunnen leiden tot een vroege dood.
De behandeling van Ataxie is erop gericht de symptomen te verminderen, bijvoorbeeld met fysiotherapie, om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Diagnose

Ataxie wordt door een (kinder)neuroloog vastgesteld op basis van de klachten, familiegeschiedenis, en een compleet neurologisch lichamelijk onderzoek. Om andere aandoeningen uit te sluiten is vaak een scan van de hersenen of bloedonderzoek nodig. DNA-onderzoek is beschikbaar voor diverse vormen van erfelijke ataxie.
Een grote groep mensen wordt op volwassen leeftijd geconfronteerd met symptomen van ataxie die vanuit het niets lijken te ontstaan en die, ook na uitvoerig onderzoek, geen duidelijke verklaring hebben.

Ataxie als symptoom van andere aandoeningen

Soms is ataxie een symptoom van een bepaalde hersenaandoening die ook de kleine hersenen treft, zoals bij multipele sclerose of een doorgemaakte beroerte. Deze mensen adviseren wij als Ataxie Vereniging om contact op te nemen met de organisatie voor de betreffende aandoening voor actuele en de juiste informatie.

Info voor zorgverleners

Wanneer u meer wilt lezen over informatie die geschreven is voor zorgverleners, ga dan naar

Meer lezen >>>

Info voor patiënten

Wanneer u meer wilt lezen over informatie die geschreven is voor mensen met ataxie, mantelzorgers of overige betrokkenen, ga dan naar

Meer lezen >>>

Meer vragen?
Ga naar de veelgestelde vragen pagina.

Pin It on Pinterest