Periodieke gift

Het is ook mogelijk de vereniging jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Met een periodieke gift steunt u niet alleen onze vereniging, maar kunt u ook de nodige belasting besparen. De ADCA/Ataxie Vereniging is ANBI-geregistreerd (RSIN 816594740). Daardoor hoeven wij bij giften of nalatenschappen geen of weinig successie- of schenkingsrechten af te dragen. Voor u is uw gift aftrekbaar van de belasting. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een gewone gift als bij periodieke giften. Voor gewone giften geldt er een drempel, periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst. U vindt daar een door beide partijen in te vullen formulier.

Pin It on Pinterest