ANBI gegevens

De Ataxie Vereniging Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het belastingtarief op schenkingen en legaten 0% bedraagt. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling met een ANBI status. Om die status te krijgen en te behouden moet de Ataxie Vereniging Nederland een aantal zaken helder en openbaar op zijn website zetten.  Hieronder kunt u deze informatie vinden.

Naam van de instelling

Ataxie Vereniging Nederland

RSIN/Fiscaal nummer

816594740

Statuten

Statuten

Contactgegevens

Postbus 91, 4000 AB Tiel
T: +31 (0)344-849 221 (Karin Hesselink, APN Backoffice B.V. Tiel)
E: info@ataxie.nl

Doelstelling

Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met ADCA/SCA, hun partners en andere betrokkenen, alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Hoofdlijnen beleidsplan

De meest recente versie van het beleidsplan vind u onder Beleidsplan 2016-2020 

Bestuur

Voorzitter:               

Gerard Kulker

Penningmeester:              

John Zwetsloot

   
   

Lid Algemeen Bestuur:       

 

Marlies Bergmans

Ruud Hoevenagel

Roderick van der Rest

Arjan Wezel

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Ataxie Vereniging Nederland verlenen hun diensten onbezoldigd.

Jaarverslagen

De jaarverslagen

 

Pin It on Pinterest