Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

refill of liquid on tubes

Sinds 2017 maakt de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (WO-cie) onderdeel uit van de Ataxie Vereniging. De WO-cie heeft de volgende doelstellingen:

  • Keuzes maken over het besteden van onderzoeksgeld op basis van overeengekomen onderzoek criteria;
  • Informatievoorziening aan de leden over de laatste stand van zaken in de zorg en de wetenschap op het terrein van cerebellaire ataxie;
  • Stimuleren van samenwerking met andere patiëntenverenigingen met als doelstelling gezamenlijk onderzoek op te zetten.

Werkwijze

De WO-cie houdt nauw contact met de belangrijkste wetenschappers en zorgverleners op het terrein van cerebellaire ataxie. Om de 2 jaar organiseert de WO-cie een landelijk ataxie symposium. Daarnaast is de WO-cie – indien mogelijk – al in de beginfase bij nieuw onderzoek betrokken. Jaarlijks overlegt de WO-cie met wetenschappers van de Medische Advies Raad. In deze Raad worden de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van onderzoek besproken. Ook kan de Raad om advies gevraagd worden. De WO-cie zorgt voor de verspreiding van nieuws rondom wetenschappelijk onderzoek en innovaties op het terrein van zorg via de Ataxie krant, website en social media. Op basis van voorop vastgestelde wetenschappelijke criteria beoordeelt de WO-cie externe onderzoeksvoorstellen waarbinnen de vereniging om een (im)materiële bijdrage gevraagd wordt. De WO-cie komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar.

Leden van de commissie:
Ruud Hoevenagel
Gerard Kulker
Janne van Schijndel
Jolien Visser
Jobst Winter
Algemeen e-mailadres: WO@ataxie.nl

Pin It on Pinterest