Regionale Contactdagen

Deze dagen hebben net als de Landelijke Contactdagen een landelijk bereik. Echter, we brengen de vereniging dichter naar onze leden toe die door beperkte mobiliteit minder ver kunnen reizen.

Er zijn verspreid over het jaar vier Regionale Contactdagen. Op deze dagen is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ook is er altijd een themagerichte invulling. Het thema kan betrekking hebben op bijvoorbeeld de nieuwste (medische) ontwikkelingen of staan stil bij de gevolgen die de ziekte heeft en hoe hier mee om te gaan.

De Regionale Contactdagen hebben een informeel, regionaal karakter en zijn vrij te bezoeken voor alle leden van de vereniging. Daarnaast kan deze contactdag zeker ook van betekenis zijn voor mantelzorgers, familie en overige betrokkenen.

De Regionale Contactdagen hebben een informeel karakter en zijn vrij te bezoeken voor alle leden van onze vereniging.

Coördinatie

De coördinatie van de Regionale Contactdagen ligt bij het bestuur. Het bestuur werkt hierbij nauw samen met de regionale vrijwilligers. Als u algemene vragen, tips of opmerkingen heeft, dan kunt u via lotgenoten@ataxie.nl contact opnemen.

Organisatie

De organisatie van de Regionale Contactdagen ligt bij vrijwilligers uit de betreffende regio. Wilt u contact opnemen met de organisatie van een bepaalde Regiodag, gebruik dan de hieronder genoemde mailadressen. Meer informatie over deze dagen en de invulling kunt u t.z.t. vinden in de agenda.

De organisatoren zijn te bereiken via:

Pin It on Pinterest