Regionale contactdagen

Verspreid over het jaar organiseren we jaarlijks naast de landelijke contactdagen ook 4 regionale contactdagen. Op deze dag is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De invulling van deze dagen verschilt per jaar, maar heeft altijd als doel om ondersteuning te bieden. Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld informatie uit te wisselen over de nieuwste (medische) ontwikkelingen, of door juist stil te staan bij de gevolgen die de ziekte heeft en hoe hier mee om te gaan.

De regionale contactdagen hebben een informeel, regionaal karakter en zijn vrij te bezoeken voor alle leden van de vereniging. Daarnaast kan deze contactdag zeker van betekenis zijn voor mantelzorgers, familie en overige betrokkenen.

Ook volgend jaar willen wij graag, in samenwerking met de organiserende vrijwilligers, weer 4 regionale contactdagen organiseren

De coördinatie van de regionale contactdagen ligt bij de commissie lotgenotencontact. De commissie werkt nauw samen met de regionale vrijwilligers. Als u algemene vragen, tips of opmerkingen heeft kunt u via lotgenoten@ataxie.nl contact opnemen.

De regionale contactdagen worden georganiseerd door vrijwilligers uit de regio. Wilt u contact opnemen met de organisatie van een bepaalde regiodag, gebruik dan de hierboven genoemde mailadressen. Meer informatie over deze dagen en de invulling kunt u t.z.t. vinden in de agenda.