De ADCA vereniging is opgericht in 1994 om op te komen voor de belangen van de ADCA patiënten. De vereniging heeft tot doel gesteld:

  • Zorgen voor een betere naamsbekendheid
  • Informatie verstrekken
  • Het organiseren van lotgenotencontact
  • Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.
  • Belangenbehartiging op landelijk niveau

Deze doelstellingen zijn nog steeds leidend voor de vereniging. Om meer te weten te komen over wie we zijn, hoe we werken en wat we organiseren en bereiken zie:

Wie we zijn en hoe we werken

Wat we organiseren en bereiken

Heeft u na het lezen nog vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via info@ataxie.nl.