Lotgenotenvakantie

Sinds 2008 organiseert de Commissie Logenotenvakantieweken één keer per jaar een vakantieweek voor leden van de ADCA/Ataxie vereniging. Het doel van deze week is om ervaringen te delen, een onbezorgde vakantie aan te bieden en partners/mantelzorgers een week te ontlasten van de zorg. Dit gebeurt door middel van een volledig verzorgde vakantieweek waarbij gasten kunnen deelnemen aan excursies en activiteiten. Ook wordt er rekening gehouden met een eventuele zorgvraag van de gast.

Deze vakanties worden gefinancierd door een eigen bijdrage van de gasten, giften en fondsenwerving. Hiervoor zijn wij deze fondsen erg dankbaar. In 2019 hebben de volgende fondsen het mogelijk gemaakt om de vakantieweek (van zaterdag 22- vrijdag 28 juni) in het Halle Huis in Lemele te organiseren:

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties, die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

Stichting Handicap.nl
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Logo HandicapNL
Waarin je weerbaarder bent en zichtbaar is, wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen we een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. We stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen.

Vriendenfonds van de vriendenloterij.Logo VriendenLoterij
Het VriendenFonds van de VriendenLoterij laat hartenwensen in vervulling gaan. Nederlanders – jong of oud – die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die zich  inzetten voor de samenleving, worden in het zonnetje gezet. Het hele jaar kunnen goede doelen, clubs, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties een  aanvraag doen om iemand in het zonnetje te zetten.

Ieder jaar wordt deze week op een andere plaats georganiseerd. De organisatie en uitvoering van de vakantieweken ligt in handen van de Commissie Lotgenotenvakantie en vele vrijwilligers. Aan het einde van elke vakantieweek krijgen de gasten een evaluatieformulier mee. Hun feedback wordt meegenomen bij organisatie van de volgende vakantie.

Als u vragen heeft of zich alvast aan wilt melden voor 2020, dan kunt u via lotgenotenvakantie@ataxie.nl contact opnemen met de commissie.

Pin It on Pinterest