Lotgenotenvakantie

Sinds 2008 organiseert de Commissie Logenotenvakantieweken één keer per jaar een vakantieweek voor leden van de ADCA/Ataxie vereniging. Ieder jaar wordt deze week op een andere plaats georganiseerd.

Het doel van deze week is om te genieten van een onbezorgde vakantie, ervaringen te delen en om naasten een week te ontlasten van zorg. Tijdens deze vakantieweek worden dagelijks gezellige excursies georganiseerd. Er wordt rekening gehouden met een eventuele zorgvraag van de gast.

Aan deze vakantieweek dragen de gasten bij via een eigen bijdrage. Daarnaast schrijft de vereniging jaarlijks mogelijke sponsors aan. Enkele van deze sponsors waren in de afgelopen jaren:

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
Deze Fundatie ondersteunt organisaties, die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De doelgroepen zijn jongeren, ouderen en mensen  met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

Stichting Handicap.nl
HandicapNL streeft naar een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken, waarin je weerbaar bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt.

Vriendenfonds van de vriendenloterij.
Het VriendenFonds van de VriendenLoterij ondersteunt mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die zich  inzetten voor de samenleving. Het hele jaar door kunnen goede doelen, clubs en verenigingen een aanvraag doen.

Wilt u zich aanmelden?
Als u vragen heeft of zich alvast aan wilt melden voor de volgende lotgenotenvakantie, dan kunt u via lotgenotenvakantie@ataxie.nl contact opnemen met de commissie.

 

Pin It on Pinterest