Lotgenotenvakantie

Sinds 2008 organiseert de commissie logenotenvakantieweken één à twee keer per jaar een vakantieweek voor de leden van de ADCA vereniging. Het doel van deze weken is om ervaringen te delen, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden en partners/mantelzorgers een week ontlasten van de zorg. Dit gebeurt door middel van een volledig verzorgde vakantieweek waarbij gasten kunnen deelnemen aan excursies en activiteiten. Ook wordt er ingespeeld op een eventuele zorgvraag van de gast.

Deze vakanties worden gefinancierd door een eigen bijdrage van de gasten, giften en fondswerving. Hiervoor zijn wij de fondsen die ons steunen erg dankbaar. In 2018 hebben de volgende fondsen het mogelijk gemaakt om de vakantieweken naar Schoorl te organiseren:


Kans fonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

VSB fonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

 

Ieder jaar worden deze weken op een andere plaats georganiseerd. Ook in 2018 is er weer een vakantie georganiseerd. Deze week is van zaterdag 23 juni tot en met vrijdag 29 juni en logeren in De Hofstede en De Stolp in Schoorl. De organisatie en de uitwerking van de vakantieweken ligt in handen van de commissie lotgenotenvakantie en vele vrijwilligers. Aan het einde van elke vakantieweek krijgen de gasten een evaluatieformulier. De feedback die hieruit komt wordt meegenomen bij de evaluatie en bij organisatie van de volgende vakantie. Op deze pagina kunt u een impressie zien van enkele weken in het verleden, ook komt er een verslag in de ADCA krant.

Als u vragen heeft of zich aan wilt melden, kunt u via lotgenotenvakantie@ataxie.nl contact opnemen met de commissie.