Oproep wetenschappelijk onderzoek

OPROEP VOOR DEELNAME WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK RADBOUDUMC
De afdeling Neurologie van het Radboudumc is op zoek naar mensen die weten dat zij SCA1 hebben. Dat mogen zowel mensen zijn die al verschijnselen hebben, als mensen die weten dat ze drager zijn maar nog geen verschijnselen hebben. Ook zijn we op zoek naar gezonde vrijwilligers.
In het Radboudumc vindt het onderzoek plaats naar het natuurlijke beloop van deze ziekte en naar het zoeken naar zogenaamde biomarkers. Dat zijn veranderingen bijvoorbeeld in bloed of op een MRI-scan die iets zeggen over de ernst of het beloop van de ziekte.
In dit onderzoek worden deelnemers gevraagd drie keer, met steeds een tussentijd van een jaar, naar het Radboudumc te komen. Op zo’n dag worden vragenlijsten afgenomen en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Tevens wordt er bloed geprikt en een MRI-scan gemaakt. Een deel van de mensen vragen wij ook om toestemming om een ruggenprik te ondergaan. Daarmee kunnen we ook biomarkers zoeken in hersenvocht. Zo’n bezoek duurt ongeveer 4 uur. Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden, ook niet via uw zorgverzekeraar. Reis- en parkeerkosten worden vergoed en er wordt een lunch aangeboden.
In de volgende video geven wij nog wat meer informatie over het onderzoek:

Email: sca1-studie@radboudumc.nl
Telefoonnummer: 024-3616600  

Met vriendelijke groet,
Drs. Teije van Prooije, onderzoeker en neuroloog in opleiding
Dr. Bart van de Warrenburg, projectleider en neuroloog

Lees hieronder een persoonlijke ervaring van een deelnemer:

Pin It on Pinterest