Financieel & juridisch advies

www.meerkosten.nl
Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig, maar de regelingen helpen wel.

Op de website www.meerkosten.nl vindt u informatie over:

• De aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting.
• Andere belastingvoordelen voor chronisch zieken en gehandicapten
• Andere inkomensondersteuning

Bereken uw recht: tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen. Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze website berekent het voor u.

Juridisch advies

Juridische wegwijzer

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) heeft een Juridische wegwijzer ontwikkeld om mensen die vastlopen bij aanvragen en juridische procedures enigszins te kunnen helpen.

Juiste Loket

Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zowel zorgvragers, hun naasten als professionals (indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.) kunnen bij het Juiste Loket terecht.

Belsteun

Belsteun helpt (kosteloos) werknemers die vragen hebben over ziekte en werk. Bent u ziek of dreigt u uit te vallen? Dan loopt u soms tegen problemen aan op uw werk, met uw bedrijfsarts of met de medische sector. Misschien is het lastig om uw re-integratie goed te regelen. Of moet u zelfs op zoek naar nieuw werk. Dan kan een steuntje in de rug uitkomst bieden. Krijgt u een uitkering? Dan komt er waarschijnlijk veel op u af. Bij Belsteun kunt u met dit alles terecht. Belsteun is op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom ziekte, werk en uitkeringen en kan zaken voor u uitzoeken. U kiest er immers niet voor om ziek te worden en alles wat er op u af komt aan rechten en plichten, kan ook nog eens overweldigend zijn. Belsteun kan u helpen met uitzoekwerk en voorbereiding zodat u weet wat u te wachten staat. Een Belsteun adviseur geeft u hulp, steun en begeleiding en beantwoordt vragen. Ook kunt u bellen met alleen een simpele vraag. Louter voor informatie. Of voor advies.

Bel om een afspraak te maken voor verder telefonisch contact: 06-46114296 of mail naar afspraak@belsteun.nl.

Weldergroep

De Weldergroep is een landelijk kenniscentrum (stichting zonder winstoogmerk) dat mensen wegwijs en mondig maakt op het terrein van gezondheid, arbeid en participatie. Welder heeft meer dan 15 jaar ervaring in (telefonische) dienstverlening bij vragen op het vlak van werk en gezondheid. Oorspronkelijk komt Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden & Werk) voort uit de patiëntenbeweging.

Pin It on Pinterest