Leden en donateurs raadpleging

Alle leden en donateurs hebben een brief of mailing ontvangen om deze raadpleging in te vullen. voor hen die de mail hebben gemist of toch liever de enquête via een internetlink willen invullen leest u hieronder nogmaals de uitnodigingsbrief met de link.

Leden- en donateursraadpleging Ataxie Vereniging Nederland

De Ataxie Vereniging Nederland (voorheen de ADCA Vereniging) is een organisatie die de wensen van haar leden en donateurs serieus neemt. Om die te weten te komen is een periodieke raadpleging van de wensen van de leden en donateurs hiervoor een goed middel. Het bestuur heeft dan ook afgesproken om elke 5 jaar zo’n leden- en donateursraadpleging te houden. Dit is de tweede keer dat dit instrument wordt ingezet.

Ik, Gerard Kulker (voorzitter van het bestuur) hoop dat u de tijd wilt nemen om de onderstaande vragen van de Ataxie Vereniging Nederland(AVN)te beantwoorden. Wij zullen de uitkomsten publiceren in de nieuwsbrief Ataxie en op onze website en ze gebruiken om goed te blijven aansluiten bij de wensen van onze leden en donateurs.

Het invullen van deze enquête vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. Uw antwoorden zijn anoniem en worden vertrouwelijk verwerkt. Hieronder staat de link naar de vragenlijst.

https://forms.gle/KhT8sXeoA6Ca8cU88

Beantwoordt u liever de vragenlijst schriftelijk, laat mij dat dan weten. Ik stuur u dan zo spoedig mogelijk een schriftelijke vragenlijst toe, samen met een antwoordenvelop.

Met vriendelijke groet,
Gerard Kulker
Tel: 06 206 16 376
g.kulker@ziggo.nl

Pin It on Pinterest