Zorgstandaard ADCA versie 2.0

In samenwerking tussen de Vereniging van Samenwerkende Ouder- en Patiëntenverenigingen (VSOP) en de ataxie patiëntenvereniging ‘ADCA Vereniging Nederland’ is een herziene versie van de eerdere zorgstandaard ADCA uit 2015 tot stand gekomen. Deze zorgstandaard is bedoeld om landelijke normen aan te geven voor goede zorg. Zij geeft een vertaling hiervan in de organisatie van deze zorg inclusief de uitvoering hiervan in een individueel zorgplan.

https://ataxie.nl/wp-content/uploads/2021/05/Zorgstandaard-ADCA-2.0.pdf 

Pin It on Pinterest