Verslag Ledenraadpleging 2017

In 2017 heeft de vereniging een ledenraadpleging gehouden. Uiteraard stellen we graag de uitkomsten hiervan beschikbaar.
Via deze link kunt u het verslag lezen
Het bestuur bedankt een ieder die heeft meegewerkt aan deze enquête. Uitkomsten uit de raadpleging geven ons weer nieuwe impulsen om het verenigingswerk te verbeteren waar nodig.

Pin It on Pinterest