Vacature bestuurslid

Mensen met een ataxie, waarvan ADCA een van de vormen is, krijgen steeds meer moeite met het beheersen van hun motoriek, hun spraak en soms ook bij het zien. Hierdoor worden ze, naarmate de ataxie voortschrijdt, in toenemende mate afhankelijk van verschillende hulpmiddelen als een rollator, rolstoel of scootmobiel.

De ADCA/Ataxie Vereniging Nederland is een goed georganiseerde, moderne patiëntenvereniging. De primaire taak van het bestuur is het (mede) organiseren van de kernactiviteiten van een patiëntenvereniging.
Dit zijn:

  1. een breed scala aan lotgenotencontacten
  2. allerlei vormen van belangenbehartiging
  3. inzet van ervaringsdeskundigen t.b.v. onderzoek naar ataxie
  4. voorlichting, informatie en naamsbekendheid
  5. samenwerking met collega patiëntenverenigingen
    Om deze taken als bestuur goed te kunnen behartigen beschikt de vereniging over een groep van zo’n veertig vrijwilligers en een goed georganiseerde backoffice.

Vacature bestuurslid

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden en is op zoek naar een collega bestuurslid, die naast een verdeling van de bovengenoemde taken binnen het bestuur specifiek toezicht houdt op de secretariële werkzaamheden in de backoffice en de correspondentie vanuit het bestuur.
Gezien de huidige samenstelling in het bestuur bestaat de voorkeur voor iemand die betrokken, maar niet belast is met een ataxie. Of bij wie het ziekteproces een niet te grote wissel trekt op het dagelijks functioneren.

Gemiddeld vraagt een bestuurlijke functie ongeveer een dagdeel per week, die verdeeld is over vergaderingen (eens per 6 weken), bijscholing, samenwerking met andere patiëntenorganisaties en eigen activiteiten behorende bij de functie. Ook wordt van je verwacht dat je zichtbaar deel uitmaakt van de vereniging door o.a. een aantal maal per jaar deel te nemen aan activiteiten.

Beschik jij over:
o bestuurlijke vaardigheden of wil je je hierin verder bekwamen,
o communicatieve vaardigheden in woord en geschrift,
o heb je het hart op de juiste plaats voor mensen met een ataxie, en wil je een bijdrage aan onze vereniging leveren, dan zijn we naar jou op zoek.

De vereniging bied je:
o een levendige en boeiende patiëntenvereniging, waar de onderlinge ontmoeting en ervaringsdeskundigheid centraal staan
o een stabiel bestuur, dat gewend is als een team met elkaar op te trekken
o contacten met verschillende samenwerkende instanties in de zorg
o deskundige ondersteuning en/of interessante cursussen
o een goede inwerk periode om je de bestuurlijke taken eigen te maken
o een onkostenvergoeding

Meld je voor 5 oktober 2020 aan voor een oriënterend gesprek met een paar bestuursleden via telefoon 071 341 6110 of stuur een mail aan voorzitter@ataxie.nl
Als het klikt, word je uitgenodigd om aan een paar bestuursvergaderingen deel te nemen. Vanuit die ervaring besluiten we samen of je tot het bestuur kunt toetreden en word je ter benoeming voorgedragen in de Algemene Ledenvergadering.

Pin It on Pinterest