Onstaansgeschiedenis

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

In het najaar van 2007 kregen Lia Kleisen en ik (Jan Apperloo) het idee om een lotgenotenvakantie te organiseren. Lia had al ervaring als hoofd zorgverlener met vakantieweken op Texel en ik maakte als ADCA bestuurslid de inschatting dat er voldoende animo zou zijn voor een vakantie met lotgenoten.  Op de regiodag in november van dat jaar in Oegstgeest checkten we ons idee. De belangstelling hadden we goed ingeschat. Vervolgens hebben we het bestuur toestemming gevraagd voor de lotgenotenvakantieweek. We kregen het groene licht, maar wel met de voorwaarde dat de lotgenotenvakantie de vereniging geen geld zou kosten. Deze eis werd mede ingegeven door de regels van onze grootste subsidiegever het fondsPGO.

Financiering

Omdat we geen financiering vanuit de ADCA vereniging gebruiken, zijn we afhankelijk van giften en sponsorgelden.  Het Revalidatiefonds sponsort ons de laatste jaren. We beperken de kosten door dat we werken met vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken de zorg, de maaltijden en de uitjes mogelijk.

Welk idee en voor wie

Als ADCA patiënten en partners worden we door onze handicap vaak op de verschijnselen (die op dronkenschap lijken) nogal eens vervelend behandeld of bejegend. Door in een lotgenotenvakantie een vertrouwde sfeer te creëren hopen we voldoende bagage mee te geven waardoor de gasten er weer een tijdlang tegen kunnen. Deze sfeer hopen we door gezamenlijke uitjes (met rolstoelbus of ander speciaal vervoer) en gezamenlijke maaltijden te bereiken.

Waar naar toe

Na een aantal jaren op Texel in het Tesselhuus en de Triaan verbleven te hebben, zijn we bijv. in 2012 naar Schoonoord in Drenthe en in 2018 naar Schoorl geweest. In 2019 hopen we naar het Halle huis in Lemele te gaan. Met een aantal vrijwilligers maken we van te voren op locatie een programma voor de week.                             

Resultaten

Ieder jaar evalueren we de lotgenotenvakantieweek met behulp van een enquête. De enquête krijgen de gasten de laatste avond uitgereikt. Natuurlijk zijn resultaten over welbevinden subjectief en niet goed te meten. Een kreet van één van de gasten blijft me bij:”  Nu weer een jaar de sleur in”. Het algemene beeld van de enquête laat zien dat de deelnemers van de lotgenotenvakantieweek het als prettig ervaren om samen in een ongedwongen sfeer tripjes te maken en hun ervaringen over hun ziekte te bespreken.   

Verslag

Verslagen, foto’s en mooie anekdotes van de lotgenotenvakantieweek plaatsen we in de ADCA krant, en op www.ataxie.nl. Op facebook houden we ook tijdens en na de lotgenotenvakantie contact met andere belangstellenden.