Ontstaansgeschiedenis

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

In het najaar van 2007 kregen Lia Kleisen en ik (Jan Apperloo) het idee om een lotgenotenvakantie te organiseren. Lia had al ervaring als hoofd zorgverlener met vakantieweken op Texel en ik maakte als ADCA bestuurslid de inschatting dat er voldoende animo zou zijn voor een vakantie met lotgenoten.  Op de regiodag in november van dat jaar in Oegstgeest checkten we ons idee. De belangstelling hadden we goed ingeschat. Vervolgens hebben we het bestuur toestemming gevraagd voor de lotgenotenvakantieweek. We kregen het groene licht, maar wel met de voorwaarde dat de lotgenotenvakantie de vereniging geen geld mocht kosten.

Financiering

De vakantieweek is voor financiering afhankelijk van giften en sponsorgelden.  Sponsors verschillen van jaar tot jaar.. We beperken de kosten door te werken met vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken de zorg en de uitjes mogelijk.Ook koken zij voor de gasten.

Welk idee ziet achter de vakantieweek en voor wie is deze week bestemd?

Als ADCA/Ataxie patiënten worden we door onze handicap vaak door de symptomen, die op dronkenschap lijken, nogal eens vervelend bejegend. Door in een lotgenotenvakantie een vertrouwde sfeer te creëren, hopen we de gasten voldoende bagage mee te geven waardoor ze er weer een tijdlang tegen kunnen. Deze sfeer hopen we door gezamenlijke maaltijden en uitjes met rolstoelbus of ander speciaal vervoer te bereiken.

Waar naar toe

Na een aantal jaren op Texel in het Tesselhuus en de Triaan verbleven te hebben, zijn we bijv. in 2012 naar Schoonoord in Drenthe geweest. In 2018 vierden we vakantie in Schoorl en in 2019 in het Halle huis in Lemele. Met een aantal vrijwilligers stellen we van te voren op locatie een programma op voor de hele week.                             

Resultaten

Ieder jaar evalueren we de lotgenotenvakantieweek met behulp van een enquête. De enquête krijgen de gasten de laatste avond uitgereikt. Natuurlijk zijn resultaten over welbevinden subjectief en niet goed te meten. Een kreet van één van de gasten blijft me bij: ”Nu weer een jaar de sleur in”. Het algemene beeld van de enquête laat zien dat de deelnemers van de lotgenotenvakantieweek het als prettig ervaren om samen in een ongedwongen sfeer tripjes te maken en hun ervaringen over hun ziekte te bespreken.   

Verslag

Verslagen, foto’s en mooie anekdotes van de lotgenotenvakantieweek plaatsen we in de ADCA krant en op onze website www.@ataxie.nl. Op Facebook houden we ook tijdens en na de lotgenotenvakantie met elkaar contact.

 

Pin It on Pinterest