Hulp bij zorg & PGB

Een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning

Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV Werkbedrijf.

U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk.

Een Marktplaats voor zorg

Nationale Hulpgids is een soort ‘marktplaats’ voor zorg, waar hulpvragers de eigen regie houden in het zoeken en contact leggen met de kleinschalige zorgaanbieders (veelal ZZP’ers) op de website. De site is gratis te gebruiken en u bepaalt zelf de vergoeding voor de hulp en maakt zelf afspraken. U kunt ook aangeven met welke aandoening(en) de zorgverlener ervaring moet hebben. De hulpgids wordt veel gebruikt door pgb-houders, mede dankzij de samenwerking met Per Saldo.

Per Saldo, een vereniging voor mensen met een PGB. Wat kunnen zij voor u doen?

Per Saldo Hulpgids is een digitale gids alleen voor leden van Per Saldo. De Per Saldo Hulpgids is de plek waar u zorgaanbieders vindt die u kunt inhuren. Instellingen en bureaus, groot, klein, particulier, gesubsidieerd. Zorgverleners, die als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) hun diensten aanbieden.

Eigen verantwoordelijkheid

Als zorgaanbieders vermeld staan in een hulpgids, is dat nog geen garantie voor kwaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een zorgaanbieder en voor de afspraken die u met deze aanbieder maakt. Bespreek ook zaken als verzekeringen enz. met uw zorgaanbieder.

Wmo Loket: in gesprek over uw situatie en wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wanneer u om welke reden dan ook moeite heeft met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of meedoen in de samenleving, kunt u een beroep doen op de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een medewerker van dit loket, de Wmo-consulent, geeft u informatie en advies over algemene en individuele voorzieningen, maar kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen, zoals een woningaanpassing of een scootmobiel.

Wmo-wijzer

Voordat u met een Wmo-consulent in gesprek gaat, kunt u thuis alvast nadenken over uw vraag. Waar heeft u moeite mee? Wat zijn dingen die u nodig heeft? Met de Wmo-wijzer kunt u zich voorbereiden op het ‘keukentafelgesprek’ met een Wmo-consulent. De brochure is ontwikkeld door de CG-Raad, de CSO en Programma VCP in samenwerking met MEE.

Ook ZusterJansen, een thuiszorgbureau voor particuliere patiënten, heeft een uitgebreid kennisartikel over het zogeheten ‘keukentafelgesprek’ en behandelt alle vragen die men voor, tijdens en na het keukentafelgesprek kan hebben. Ook wordt rekening gehouden met de valkuilen van het gesprek en worden er tips gegeven ter voorbereiding.

MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.  

PGB-test

U hebt een aanvraag ingediend voor hulp of zorg, of u staat op het punt dat te doen. Dan staat u misschien ook voor de keuze of u deze zorg of hulp zelf wilt organiseren of dat u dit liever laat regelen door een zorginstelling. Wat past het beste bij u? Met de PGB-test kunt u nagaan of uw zorg zelf organiseren bij u past. Het invullen van de pgb-test duurt ongeveer 15 minuten. De test is anoniem: de resultaten van deze test worden niet aan derden zoals uw zorgkantoor doorgegeven.

Persoonlijk advies

Als u de vragenlijst PGB-test helemaal invult, krijgt u een persoonlijk advies. Misschien is werken met een budget iets wat helemaal bij u past. Of misschien is het omgekeerde het geval en past het beter bij u om een zorginstelling de zorg te laten regelen. Het kan ook zijn dat het werken met een budget wel bij u past maar dat u wel een beetje hulp kunt gebruiken. Dan is uw persoonlijke advies aangevuld met waardevolle tips. Een tip kan bijvoorbeeld zijn om bepaalde taken uit te besteden. Of dat het volgen van een bepaalde cursus u goed op weg kan helpen.

Pin It on Pinterest