Comeniusoeuvreprijs naar Dr. Jacobus (Ko) Colijn

Comeniusoeuvreprijs naar Dr. Jacobus (Ko) Colijn

De Comeniusprijs is een eerbetoon aan personen die actief zijn naar het grote publiek op een manier waarbij de werkterreinen van Comenius (theologie en filosofie) in hun samenhang naar voren komen. Dit jaar wordt de Comeniusoeuvreprijs 2022 voor het eerst toegekend.

De jury heeft deze prijs toegekend aan Ko Colijn omdat hij gedurende zijn gehele carrière vanuit zijn vakgebied op eigentijdse wijze invulling heeft gegeven aan het gedachtegoed van Jan Amos Comenius.

De jury geeft als motivatie:
Ko Colijn heeft zich gedurende zijn loopbaan op bijzondere wijze onderscheiden op het gebied van oorlog en vrede, vrijheid en veiligheid, het thema van de Comenius dag dit jaar.
Ko Colijn is voor generaties Nederlanders een begrip vanwege zijn immer heldere bijdragen in zowel vakliteratuur als in pers en media over de grote geopolitieke en bewapeningsvraagstukken van onze tijd. Zijn betekenis voor het maatschappelijk debat, voor de openbare en ook politieke meningsvorming en zijn invloed op beleidsvorming zijn onmiskenbaar. Velen weten zich geïnspireerd door de onafhankelijke en doortimmerde analyses die altijd toegankelijk blijven voor de minder ingevoerde leken die wij allen zijn.

De Comeniusprijs 2022 is toegekend aan Professor Beatrice de Graaf vanwege haar belangwekkende werk op het gebied van de geschiedenis van oorlog, vrede en veiligheid, haar duiding van de achtergronden en oorzaken van terrorisme, en de bijzonder heldere en onafhankelijke wijze waarop zij over deze onderwerpen aan het publieke debat deelneemt.

Beide prijzen worden op 12 maart 2022 in Naarden uitgereikt door de heer Ahmed Aboutaleb, die ook de Comeniuslezing lezing zal uitspreken met als titel ‘Vrijheid en Veiligheid’.

Het bestuur van de Ataxie Vereniging Nederland feliciteert Dr. Ko Colijn van harte met de toekenning van de Comeniusoeuvreprijs 2022. Wij zijn verheugd hem als actief lid sinds 2019 als lid van het Comité van Aanbeveling in ons midden te hebben.

Gerard Kulker
Voorzitter

Pin It on Pinterest