Blog van de voorzitter: “Burgerlijke ongehoorzaamheid?”

Burgerlijke ongehoorzaamheid?
Via de krant vernam ik dat in Alkmaar een flitspaal volledig de weg was kwijtgeraakt. Er kwamen overigens bij de politie wel de nodige bekeuringen binnen, maar het bleek dat de betreffende flitspaal alleen die automobilisten bekeurde, die keurig door groen reden. Dit bleek dus een flitspaal, die de goede weggebruikers eens op de foto wilde zetten. De politie wilde laten zien hoeveel goeds er op de rijweg plaatsvindt dat onze aandacht verdient.
Mensen die door oranje of rood reden, werden door de flitspaal totaal genegeerd. Alsof die het statement wilde maken, dat dit soort weggebruikers niet in het verkeer thuishoren.
Verheugend nieuws vind ik om dit te mogen lezen kort na een artikel waarin werd aangegeven dat in België een flitspaal is ontwikkeld, die 6 rijbanen tegelijk op snelheid kan controleren. Moeten we nu werkelijk ons belastinggeld aan dergelijke technische uitvindingen besteden? En welke burger/ambachtsman wil zich op deze wijze voor de overheid inzetten?
Nee, geef mij dan die flitspaal in Alkmaar maar. Opnieuw is gebleken dat het waar is: in Alkmaar begint de victorie!
Maar ondertussen was de politie inclusief de officier van justitie in rep en roer. Hoe was dit nu mogelijk? Een flitspaal met eigen waarden en normen. Afwijkend van wat onder flitspalen gebruikelijk is.
Een unieke flitspaal dus.
Het hele korps stond voor een raadsel.
Studie aan de flitspaal leverde al snel een verklaring op. De draden waren abusievelijk omgewisseld. Gevalletje van verkeerd verbonden dus. Helaas was dit geen resultaat van een opstandige flitspaal. Geen techniek die een eigen leven is gaan leiden, wat volgens bepaalde sciencefictionfilms wel voor mogelijk wordt gehouden.
Het was gewoon een menselijke falen.
Een menselijk falen of een opstandige monteur die het welletjes vindt dat de automobilist aan alle kanten wordt gepakt? Een monteur die een punt wilde maken! Zeker een die geen flitspaal uitvindt om 6 banen tegelijk te kunnen bekeuren. Nee, een monteur die vindt dat het nu maar eens uit moet zijn met het zaaien van verwarring op de rijweg. Door een teveel aan verkeersborden, boven de rijweg knipperende snelheidsbeperkingen, rode kruizen boven de weg met een lagere of juist hogere snelheid. Om in dit verwarring zaaiende oerwoud aan verkeersmaatregelen misbruik te maken door de inzet van flitspalen. Juist op het moment dat de automobilist besluit om zich van deze wirwar niet langer iets aan te trekken en gewoon zijn gezonde verstand te gebruiken door een eigen verantwoorde snelheid te kiezen of borden te negeren. Met dus een bon als gevolg en stimulans voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Een monteur die daar een punt maakt door draden verkeerd om aan te sluiten is een kanjer en maakt een joekel van een statement. Een dergelijk geval van burgerlijke ongehoorzaamheid moet gewaardeerd worden. Een lintje voor die man.

Pin It on Pinterest