Blog van de voorzitter “2017 de balans opmaken 2018”

Zo’n jaarwisseling geeft toch altijd een aparte sfeer.
Het gevoel iets af te moeten sluiten en tegelijk klaar staan om iets nieuws te gaan beginnen. Ambivalente/tegenstrijdige gevoelens dus, die je eerder in verwarring brengen dan je op koers houden. Om me heen hoor ik mensen in de weer met goede voornemens voor het nieuwe jaar, terwijl op de radio een deskundige uitlegt dat die voornemens waaronder ‘afvallen’ doorgaans niet langer blijven bestaan dan een week of drie. Dus wat hebben onze goede voornemens dan eigenlijk voor zin?!
Ik stel me voor dat het beter is om de zegeningen van 2017 op een rijtje te zetten. Misschien maakt dat ons duidelijk wat 2017 ons heeft geleerd? Geeft dat ons een betere basis om 2018 in te gaan en er wat van te maken.
Biomedische technieken
Onlangs heb ik met interesse een artikel gelezen over ‘gentherapie’ als nieuwe behandelingsvorm om DNA als het ware te herschrijven. Zou dat ons een goede mogelijkheid bieden om erfelijke ataxie te lijf te gaan? Ik las over bemoedigend onderzoek op het gebied van sikkelcelziekte; Parkinson en diabetes type 1. Wat zou het mooi zijn als hiermee ook voor ataxie een oplossing gevonden kan worden.
Wat mij betreft gaan we onderzoek naar biomedische technieken hoog op onze wetenschappelijke agenda zetten!
Geluk als bijproduct
In onze huidige tijd wordt er meer en meer vanuit gegaan dat het leven maakbaar is. Wat inhoudt dat geluk of ongeluk dat je overkomt min of meer aan jezelf te wijten zou zijn. Nu is er in 2017 onderzoek geweest, dat aangeeft dat leven juist een onoverkomelijke schommeling is van beter naar minder, van geluk naar mindergeluk of ongeluk. Juist die schommeling maakt ons ervan bewust hoe we in ons vel zitten en hoe het met ons gaat. Dit zet ons aan om in beweging te komen en daarmee wordt onze levenskunst ontwikkeld. Het leven bestaat uit daarmee samenhangende emoties die ieder mens heeft en die dus bij het leven horen.
Wanneer het gaat om onze kwaliteit van leven of ons welbevinden dan spelen het verbonden zijn met andere mensen; een doel hebben in je leven; iets bijdragen aan de gemeenschap, waardoor je leven een zekere zin heeft een belangrijkere factor van hoe je je voelt. Geluk wordt daarmee een bijproduct/gevolg van deze factoren.
Onderzoek onder 112 depressiegevoelige proefpersonen heeft geleerd dat de hoogte van de druk die deze mensen ervaren om niet depressief te mogen zijn, er juist voor zorgt dat men slecht in zijn vel zit, zich vermoeid voelt of geagiteerd is. Kortom zich ongelukkig voelt.
Juist als we onze negatieve emoties niet wegduwen en ze er mogen zijn, zorgt dat ervoor dat we ons mentaal beter voelen, minder stress ervaren, minder angstig zijn en ons juist minder depressieve voelen.
 De zin van ons leven is de factor die onze kwaliteit van leven bepaalt en bepalend is van hoe we in ons vel zitten.
Eerherstel van het placebo-effect
2017 is ook het jaar waarin het placebo-effect uit de prullenbak is gehaald.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het placebo-effect en het effect van geneesmiddelen zich minder van elkaar onderscheiden dan gedacht. Op basis hiervan is in Leiden een onderzoek gaande naar een behandeling waarin medicatie afgewisseld wordt met gebruik van placebo’s. De lagere medische dosering zorgt enerzijds voor minder bijverschijnselen en prikkelt anderzijds het lichaam mogelijk meer om zelf genezing in de hand te nemen. (Dit laatste gevolg schrijft men toe aan het placebo-effect.) Dit onderzoek dat plaatsvindt bij reumatoïde artritis om de bijwerking van de medicatie te verminderen is onder andere gebaseerd op ervaringen van behandeling bij psoriasispatiënten, die zonder dat zij dit wisten afwisselend medicinale en nepcrème gebruikten.
Zou ons lichaam in staat zijn zichzelf te genezen en kan dit met een lichte medicatie/prikkeling beter op gang worden gebracht?

2018 ziet er met deze wetenschap voor mij verwachtingsvol uit. Ik krijg er zin in en voel me gelukkig verlost van mijn tegenstrijdige gevoelens waarmee ik begon.
Ik wens jullie allen een zinvol en liefdevol 2018.

Gerard Kulker
Voorzitter ADCA Vereniging Nederland

Pin It on Pinterest