Tips voor hulpmiddelen en ondersteuning bij ADCA

Tips voor hulpmiddelen en ondersteuning bij ADCA
Als ADCA patiënt kunt  u te maken krijgen met beperkingen in het dagelijks leven. Er zijn hiervoor diverse hulpmiddelen en vormen van ondersteuning beschikbaar. Het zoeken en verkrijgen hiervan wordt door veel patiënten als een lastig proces ervaren.  Op welke middelen heeft u recht en hoe verkrijgt u deze middelen? Hieronder een aantal tips op een rijtje, bij vragen kunt u altijd contact opnemen via via lotgenoten@ataxie.nl.  Wellicht kunnen andere patiënten u bruikbare tips geven en hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Hulpmiddelen  en ondersteuning
Er zijn veel soorten hulpmiddelen beschikbaar voor patiënten met een beperking. Denk hierbij aan praktische hulpmiddelen zoals een rollator, douchekruk of toetsenbordaanpassingen. Als u aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig heeft, kunt u terecht bij de volgende hulpverleners:

  • ergotherapeut – voor aanpassingen in en om het huis
  • fysio- of oefentherapeut – voor het leren omgaan met hulpmiddelen

Op de website hulpmiddelenwijzer.nl staat een overzicht van alle hulpmiddelen die beschikbaar zijn en kunt u informatie vinden over de vergoeding van verschillende hulpmiddelen.

Daarnaast hebben sommige patiënten ook ondersteuning nodig bij zaken zoals het huishouden, boodschappen doen, aangepast vervoer etc. Waar heeft u recht op en hoe moet u dit regelen?  De website Regelhulp.nl is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Het bevat informatie over diverse mogelijkheden en de eventuele vergoedingen.

Wie betaalt dat?
Informeer bij uw gemeente en uw zorgverzekeraar of – en onder welke voorwaarden – u recht heeft op een hulpmiddel. Vraag eventueel uw ergotherapeut of fysiotherapeut om advies.
Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen op verschillende manieren worden vergoed: Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van uw gemeente, via uw zorgverzekeraar of via het UWV. 

Overige sites met handige informatie

  • Pgb.nl Per Saldo is een belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget.
  • https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen: Deze instantie vergoedt onder bepaalde voorwaarden hulpmiddelen en aanpassingen die u nodig heeft.

Nagekomen link door een betrokken organisatie:
https://www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/
Het Zorgverzekering Informatie Centrum wil uitgebreide algemene informatie aanbieden over de WLZ, WMO en ZVW

 

Pin It on Pinterest