Wat zijn de belangrijkste symptomen van erfelijke cerebellaire ataxie?

Ataxie is globaal genomen het belangrijkste symptoom bij erfelijke vormen van ataxie. Echter, afhankelijk van het type ataxie, kunnen ook andere symptomen op de voorgrond treden zoals beschadiging van het netvlies (retinopathie bij SCA7), Parkinsonachtige verschijnselen (SCA2) of Huntingtonachtige symptomen (SCA17). Voor een beschrijving van alle symptomen, lees Huisartsenbrochure pp.10-11. en naar Patiëntenversie Zorgstandaard pp.9-20

Pin It on Pinterest