Sponsoring ADCA Lotgenotenvakantie 2019

Ook dit jaar kan er een ADCA lotgenotenvakantie georganiseerd worden dankzij de sponsoring van verschillende fondsen

Sinds 2008 organiseert de commissie logenotenvakantieweken één à twee keer per jaar een vakantieweek voor de leden van de ADCA vereniging. Het doel van deze weken is om ervaringen te delen, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden en partners/mantelzorgers een week ontlasten van de zorg. Dit gebeurt door middel van een volledig verzorgde vakantieweek waarbij gasten kunnen deelnemen aan excursies en activiteiten. Ook wordt er ingespeeld op een eventuele zorgvraag van de gast.
Deze vakanties worden gefinancierd door een eigen bijdrage van de gasten, giften en fondswerving. Hiervoor zijn wij de fondsen die ons steunen erg dankbaar. In 2019 hebben de volgende fondsen het mogelijk gemaakt om de vakantieweken naar Lemele te organiseren:

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben
in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en
mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

Stichting Handicap.nl
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Logo HandicapNL
Waarin je weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen
we een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om met een
open blik naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen.

Vriendenfonds van de vriendenloterij.Logo VriendenLoterij
Het VriendenFonds van de VriendenLoterij laat hartenwensen in vervulling gaan. Nederlanders – jong of oud – die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken of die zich inzetten voor de samenleving, worden in het zonnetje gezet. Het hele jaar kunnen goede doelen, clubs, verenigingen en
andere maatschappelijke organisaties een aanvraag doen om iemand in het zonnetje te zetten.
Volg de link naar de vriendenloterij om de vereniging indirect te steunen en tegelijkertijd kans te maken op mooie prijzen

Ieder jaar worden deze weken op een andere plaats georganiseerd. Ook in 2019 is er weer een vakantie georganiseerd. Deze week is van zaterdag 22 juni tot en met vrijdag 28 juni en logeren in het Halle huis te Lemele. (Onderdeel van de Imminkhoeve). De organisatie en de uitwerking van de vakantieweken ligt in handen van de commissie lotgenotenvakantie en vele vrijwilligers. Aan het einde van elke vakantieweek krijgen de gasten een evaluatieformulier. De feedback die hieruit komt wordt meegenomen bij de evaluatie en bij organisatie van de volgende vakantie.

Als u vragen heeft of zich aan wilt melden voor 2020, kunt u via lotgenotenvakantie@ataxie.nl contact opnemen met de commissie.

Pin It on Pinterest