Persbericht DBC: Oproep aan politici: gebruik uw hersenen!

Persbericht 6 maart 2017

Oproep aan politici: gebruik uw hersenen!

De Dutch Brain Council (DBC) roept politici op om, in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen hun hersenen te gebruiken en meer aandacht te besteden aan de ruim 4 miljoen mensen in Nederland met een hersenaandoening. Naast veel persoonlijk leed ontstaat er door hersenaandoeningen in Nederland 20 miljard euro per jaar maatschappelijke kosten (zie voetnoot). Het zou een goed idee zijn om tot 2021 minstens twee honderd miljoen euro extra te besteden aan hersenonderzoek, zodat het persoonlijk leed bij patiënten afneemt, alsook de maatschappelijke kosten zullen verminderen. Investeren in onderzoek naar hersenaandoeningen zal maatschappelijke kosten besparen. Temeer veel hersenaandoening chronisch zijn.

De Dutch Brain Council is de spreekbuis voor ruim vier miljoen mensen in Nederland met een hersenaandoening en is één van de ondertekenaars van het PatiëntenPerspectief2021 dat op 21 februari jl. aan de Tweede Kamer werd aangeboden. De Kamerleden Leendert de Lange (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA), Henk van Gerven (SP), Vera Bergkamp (D66), Linda Voortman (GroenLinks) en Henk Krol (50PLUS) namen de petitie in ontvangst.

Politiek en overheid geven aan de patiënt centraal te willen stellen in het zorgbeleid. PatiëntenPerspectief 2021 biedt een aantal concrete voorstellen aan om daar handen en voeten aan te geven. Deze zijn uiteengezet in het visiedocument. De voorstellen komen voort uit de volgende drie pleidooien: 1. Speel in op de veranderende rol van patiënten(organisaties) in het veranderende zorglandschap. 2. Rust de rol en de financiering van de patiëntenorganisaties beter toe op de huidige tijd. 3. Houd de zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en doelmatig.

In aanvulling op deze petitie pleit de Dutch Brain Council ook nog voor:

  • 40 miljoen euro per jaar extra voor wetenschappelijk onderzoek naar hersenaandoeningen
  • Erkenning van hersenaandoeningen zoals ME, CVS, Pandas e.d.. De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft ME al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw gedefinieerd, geclassificeerd en erkend als chronische neurologische ziekte. In Nederland is ME nog steeds niet erkend.
  • Waarborg van medicatie van mensen met een hersenaandoening zoals Thyrax bij Hypofysepatiënten. 
  • Meer awareness voor mensen met een hersenaandoening.
  • Erkenning door de overheid (FondsPGO) van de DBC als het landelijk platform voor hersen gerelateerde patiëntenorgansaties. Inmiddels zijn al 22 hersengerelateerde patiëntenorganisatie lid van de DBC.
  • Herstructurering en vernieuwing van patiënten vertegenwoordiging in Nederland

Voetnoot: de 20 miljard euro aan jaarlijkse kosten in Nederland, ten gevolge van hersenaandoeningen, zijn gebaseerd op de wetenschappelijke studie “Costs of Disorders of the Brain in Europe”, wat op 1 juni 2005 verscheen in EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY Volume 12, Supplement 1. Deze 20 miljard zijn onder te verdelen in: (kosten voor directe zorg 37 %, directe niet-medische kosten 23 % en indirecte kosten 40 %)

—————————————————————————————————
Meer informatie over dit persbericht kunt u verkrijgen bij Robert Scholten.
06 3404 2425
robert.scholten@dutchbraincouncil.nl
www.dutchbraincouncil.nl

Pin It on Pinterest