Oproep !!

18 juni 2015 Update voor onderstaand onderzoek Radboudumc "Effecten van looptraining op de hersenen" nu ook voor SCA14!

Zie voor eerdere berichten over dit onderzoek de informatie in de ADCA kranten van januari, april, oktober 2014 en januari 2015.
In totaal hebben op moment van schrijven 22 proefpersonen meegedaan met het onderzoek.  De groep proefpersonen bestaat zowel uit gezonde proefpersonen als SCA1, 2, 3, en 6 patiënten. We zijn net begonnen met het analyseren van de data en het ziet er veel belovend uit. Alle proefpersonen hebben een verbetering in hun looppatroon laten zien in de tien trainingen. Om de resultaten meer kracht bij te zetten zijn we opzoek naar nog meer proefpersonen Daarom includeren we vanaf nu ook patienten met SCA14.  Alle patiënten met SCA1, 2, 3, 6 en 14 die last van de symptomen hebben maar nog wel zonder hulpmiddelen kunnen lopen en “gezonde” proefpersonen tussen de 30 en 70 jaar zonder neurologische aandoeningen kunnen zich aanmelden voor het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit 5 weken 2x per week trainen op een speciale loopband en voor en achteraf een MRI scan.
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend meer informatie aanvragen per email: k.huisman@donders.ru.nl of telefonisch: 024- 3668488.

OPROEP VOOR DEELNAME WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK UMC ST RADBOUD

De afdeling Neurologie van het Radboudumc is op zoek naar mensen die weten dat zij lijden aan SCA1, SCA 2, SCA3 en SCA6 en daar ook klachten van hebben.

Uit eerder eigen onderzoek is gebleken dat looptraining op een speciale loopband positieve effecten heeft op de loopfunctie bij mensen met SCA. Wij denken dat dit komt doordat de hersenen, onder invloed van training, gedeeltelijk kunnen compenseren voor het probleem in de kleine hersenen. Het huidige onderzoek is erop gericht die compensatiemechanismen te leren begrijpen, zodat we in de toekomst misschien in staat zijn deze compensatiemogelijkheid van de hersenen te gebruiken als ingang voor behandeling.

Het onderzoek bestaat ten eerste uit trainingen op een speciale loopband. Het gaat om 10 trainingssessies van een uur in een periode van 5 weken. Op de loopband worden verschillende obstakels en stappatronen geprojecteerd die de proefpersoon dient te volgen dan wel te vermijden. Alle trainingen vinden plaats onder veilige omstandigheden en onder toezicht van een fysiotherapeut.

Daarnaast zullen we voor en na de training een aantal metingen doen die het lopen en de balans in kaart brengen, en ook zullen we voor en na de training een uitgebreide MRI-scan van de hersenen maken. Het onderzoek vindt plaats in het UMC St Radboud. Reiskosten worden vergoed.  Voorwaarde voor deelname is wel dat patiënten nog in staat moeten zijn om zonder hulpmiddelen te lopen.

Voor meer informatie of het kenbaar maken van interesse om deel te nemen kunt u contact opnemen met Karen Huisman, onderzoeker:

Email: k.huisman@donders.ru.nl

Telefoonnummer: 024-3668488

Met vriendelijke groet,

Karen Huisman, onderzoeker 

Dr. Bart van de Warrenburg, neuroloog 

Pin It on Pinterest