Nog meer keukentafelgesprek

Een groot aantal van de leden heeft te maken met de gevolgen van de veranderingen in de zorg. Voor mensen die aanspraak maken of gaan maken op de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de informatie in de link wellicht interessant. Vooral voor de leden met een visiuele beperking

Het keukentafelgesprek is een belangrijk onderdeel van de procedure naar het verkrijgen van maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder van een maatwerkvoorziening. Deze leidraad geeft 31 aanbevelingen om de rol van de burger met een visuele beperking of doofblindheid bij het keukentafelgesprek te versterken.
Doe er uw voordeel mee indien van toepassing voor uzelf.

Pin It on Pinterest