Nieuwe wetgeving vertaald door Ieder(in)

Ieder(in) heeft een informatieblad gemaakt over de vier nieuwe wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet (gaat over Wajong en werken), Wmo en de Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.
We geven uitleg over de nieuwe wetten en vertellen wat er verandert vanaf 1 januari 2015.  Ook leggen we uit hoe mensen kunnen meepraten en waar ze informatie kunnen vinden.
https://iederin.nl/nieuws/17408/informatieblad-nieuwe-wetten-in-begrijpelijke-taal/

Pin It on Pinterest