Minder dan 100 dagen tot de zeldzame ziektendag

Internationale Zeldzameziektendag

Het aftellen is begonnen! Nog minder dan honderd dagen voor de twaalfde editie van de Zeldzame Ziekten Dag op donderdag 28 februari 2019.Jaarlijks wordt er op de laatste dag van februari aandacht gevraagd voor zeldzame ziektes en de gevolgen daarvan voor patiënten.

Ook in Nederland is er aandacht voor deze dag. Op de Zeldzameziektendag komen mensen die te maken hebben met een zeldzame aandoening bij elkaar om hun specifieke problemen kenbaar te maken en aandacht te vragen voor zeldzame ziekten.

Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben te maken met één van de naar schatting 6.000 zeldzame aandoeningen. Zeldzame aandoeningen zijn vaak chronisch, progressief en meestal levensbedreigend. Veelal treft het kinderen die als gevolg van een zeldzame ziekte niet oud kunnen worden.

—————————————————————————

Pin It on Pinterest