Hoe ziet het ziekteverloop eruit?

Het ziekteverloop van ADCA/SCA kan behoorlijk ernstig zijn. Het gaat om een progressief neurodegeneratieve ziekte. Dat wil zeggen dat het een langzaam verergerende aandoening is. Er is sprake van een verstoord evenwicht en een verstoorde coördinatie van handen, armen en benen. Andere symptomen zijn onduidelijke spraak, slikproblemen, trage en ongecoördineerde oogbewegingen, dubbelzien, verlaagde spierspanning en moeite met het inschatten van afstanden. In een later stadium kunnen mensen soms bedlegerig worden. De kleine hersenen spelen behalve bij de motoriek ook een rol bij cognitie en emotie. Hierdoor kunnen beschadigingen in het cerebellum ook zogenaamde neuro-psychiatrische gevolgen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld over problemen met plannen en organiseren, geheugenproblemen, veranderingen van stemming, depressie, apathie en snel geïrriteerd zijn. Bij veel ADCA/SCA patiënten spelen deze kenmerken geen of slechts een geringe rol.

Pin It on Pinterest