dr. Willeke M.C. van Roon-Mom, Hoogleraar

Het College van Bestuur van de Universiteit van Leiden heeft

dr. Willeke M.C. van Roon-Mom

benoemd tot hoogleraar met als opdracht:

Humane Genetica, in het bijzonder translationele studies van neurodegeneratieve aandoeningen.

Vandaag, 28 maart 2022, zal Willeke van Roon-Mom om 16:15 uur in het Groot Auditorium van het Academiegebouw aan het Rapenburg in Leiden haar hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van haar oratie getiteld:

Translationeel onderzoek, waar kleine onderdelen samen het grotere geheel maken’

Het bestuur van de Ataxie Vereniging Nederland is trots op de benoeming van dr. Willeke van Roon-Mom, die zich als een van de leden van de Medische Advies Raad inzet voor het wel en wee van de vereniging en haar patiënten. Daarnaast is zij vanuit haar laboratoriumonderzoek al een aantal jaren betrokken bij het zoeken naar een behandeling of genezing van Ataxie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met deze benoeming dr. Willeke van Roon-Mom een belangrijke bijdrage zal blijven leveren als schakel tussen het fundamenteel onderzoek op het gebied van meerdere neurodegeneratieve ziekten.

Wij wensen haar hierbij alle succes.

Namens het bestuur
Gerard Kulker Voorzitter

Pin It on Pinterest