Ataxie en vaccineren!

ATAXIE en vaccineren
Van verschillende kanten wordt de vereniging benaderd om een uitspraak te doen over de kwestie dat mensen met een ataxie behoren tot de risicogroep. Het lastige bij een dergelijke algemene uitspraak is, dat de ernst van de ataxie symptomen niet bij iedereen gelijk is. Dat geldt overigens niet alleen voor ataxie, maar voor alle ziekten.

Op basis hiervan is als vereniging geen algemene uitspraak te doen. Wel kunnen we stellen, dat wanneer de ernst van de symptomen toeneemt, een ataxie patiënt zeker tot de risicogroep behoort. Uw arts of huisarts bij wie u onder behandeling bent, kan daarom bepalen of u tot de risicogroep behoort en voorrang dient te krijgen om gevaccineerd te worden. Hij weet ook de weg om ervoor zorg te dragen dat u tijdig wordt gevaccineerd.

Namens het bestuur
Gerard Kulker
voorzitter

Pin It on Pinterest