Wandelen voor ADCA

De wandel-rol groep.

De wandel-rol groep is een zelfstandige activiteit binnen de ADCA vereniging.
Met de wandelacties worden inkomsten verworven die gebruikt worden ter ondersteuning van de leden van ADCA vereniging en van haar doelstellingen.
De wandel-rol groep maakt geen gebruik van ADCA verenigingsgelden, met uitzondering van de kosten voor een verzekering voor de vrijwilligers.
Bij beëindiging van de wandel-rol groep activiteiten komt het geld van het wandelfonds ten goede aan wetenschappelijk onderzoek voor de ADCA.

  1. De opzet van de wandel-rol groep is in de eerste plaats contact tussen de deelnemers en actief bezig zijn, rekening houdend met ieders mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen en dat alle ondersteunende voorzieningen zijn toegestaan. Er wordt gewandeld in een aangepast tempo over een gemiddelde afstand van 4 km.
  1. Voor deelname vraagt de wandel-rol groep een minimale bijdrage. De bijdrage voor deelname aan een wandelactie mag nooit een belemmering zijn. Eventueel kan over de bijdrage tevoren contact opgenomen wordt met de organisatie.
  1. Deze bijdragen komen ten goede aan een voor deze activiteiten opgericht wandelfonds. Het geld in het wandelfonds wordt in de eerste plaats gebruikt om leden van de ADCA vereniging te ondersteunen met artikelen die met korting aangeschaft kunnen worden, en verder voor de aanschaf van materiaal voor de vereniging ter ondersteuning van haar doelstellingen. Het wandelfonds zal maximaal € 2.000 bevatten, het meerdere komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek.
  1. Om het doel van het wandelfonds te steunen zal geprobeerd worden om individuele sponsors te vinden die bijvoorbeeld per kilometer bijdragen. Om Sponsors te vinden willen we graag ondersteuning bieden. Ook al geldt hier echter weer geen enkele verplichting.
  1. Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen aan de wandel-rol groep acties, worden verschillende provincies uitgekozen. In principe zal er op iedere 2e zaterdag van de maanden april-oktober een wandeling georganiseerd worden.
  1. De wandel-rol tochten dienen ook om, b.v. door media aandacht meer bekendheid aan ataxie en de ADCA vereniging te geven.
  1. De deelname is voor eigen risico. Bij de vijfde deelname wacht er een leuke attentie.

De contactpersoon binnen het bestuur voor de wandelingen is Els Zwetsloot. Als u vragen heeft, zich wilt aanmelden of om een andere reden contact wilt opnemen kan dat via wandelen@ataxie.nl. Op de kalender en bij de evenementen vindt u meer informatie over precieze tijd en locatie..