Regionale Contactdagen

Naast de Landelijke Contactdagen organiseren we jaarlijks, verspreid over het jaar, ook 4 Regionale Contactdagen. Op deze dagen is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Deze dagen hebben daarnaast ook altijd een themagerichte invulling. De invulling van deze dagen verschilt jaarlijks, maar heeft altijd tot doel om onze leden te ondersteunen en/of te informeren. Dit kan bijvoorbeeld door informatie aan te reiken over bijvoorbeeld de nieuwste (medische) ontwikkelingen of door juist stil te staan bij de gevolgen die de ziekte heeft en hoe hier mee om te gaan.

De Regionale Contactdagen hebben een informeel, regionaal karakter en zijn vrij te bezoeken voor alle leden van de vereniging. Daarnaast kan deze contactdag zeker ook van betekenis zijn voor mantelzorgers, familie en overige betrokkenen.

Ook volgend jaar willen wij graag weer 4 Regionale Contactdagen organiseren:

De coördinatie van de Regionale Contactdagen ligt bij de Commissie Lotgenotencontact. De commissie werkt nauw samen met de regionale vrijwilligers. Als u algemene vragen, tips of opmerkingen heeft, dan kunt u via lotgenoten@ataxie.nl contact opnemen.

De organisatie van de Regionale Contactdagen ligt bij vrijwilligers uit de betreffende regio. Wilt u contact opnemen met de organisatie van een bepaalde regiodag, gebruik dan de hierboven genoemde mailadressen. Meer informatie over deze dagen en de invulling kunt u t.z.t. vinden in de agenda.