Bestuursmededeling: Corona dreiging.

Het bestuur van de ADCA/Ataxie Vereniging Nederland volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en hanteert en onderstreept de adviezen van het RIVM. Als patiëntenvereniging willen wij eraan bijdragen de besmetting en verspreiding van het coronavirus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, zoveel mogelijk tegengaan.

We vragen daarom iedereen zich te houden aan de oproep van de overheid en het RIVM om zoveel mogelijk binnen te blijven. Werk (indien mogelijk) thuis, met name bij (milde) klachten zoals hoesten, niezen en koorts. Vermijd fysiek contact, houd anderhalve meter afstand van anderen en schud dus geen handen. Was vaak je handen en zit niet te veel aan je neus, ogen en mond. Nies in je ellenboog en gebruik papierenzakedoekjes. Zo helpen we met z’n allen mee om de verspreiding van het virus te beperken.

We vragen iedereen om op elkaar te letten en waar nodig elkaar te helpen.

Onze Medische Adviesraad hebben we over het coronavirus en mogelijke kwetsbaarheid bij ADCA/Ataxie advies gevraagd. Zij meldde ons het volgende:

Mensen met chronische neurologische ziekten, zoals ataxie en zeker in wat gevorderde stadia, behoren tot de kwetsbare groep en moeten zich daarom aan alle voorschriften en maatregelen houden. Er zijn geen specifiek andere maatregelen nodig.

Denk er bij besmetting aan dat mensen met een ataxie, die slikproblemen of andere problemen met de luchtwegen hebben, extra kwetsbaar zijn en wel degelijk bij de risicogroep horen. Neem dan bij klachten als hoesten, kortademigheid of koorts direct contact op met je behandelend arts.

Heb je andere vragen over het coronavirus en ataxie? Neem contact met ons op via info@ataxie.nl

Houd ook de voorlichting zoals gegeven door de RIVM en politiek in de gaten en laat je niet te veel meeslepen door de populaire media.

Op dit moment hebben we op grond van de genomen maatregelen tegen het coronavirus alle verenigingsactiviteiten moeten staken of uitstellen. We hopen dat deze later in het jaar alsnog kunnen plaatsvinden.

We houden jullie op sociale media en website hiervan op de hoogte en melden daar wanneer we onze gebruikelijke activiteiten weer kunnen oppakken.

Pin It on Pinterest