Voor Onderzoekers!

Als WO-cie komen wij graag in contact met u als wetenschapper. Als u een onderzoeksaanvraag wilt indienen bij een subsidiegever, bedenk dan tijdig wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Wij kunnen meedenken en meewerken aan het onderzoek, uw onderzoek beoordelen op voldoende aandacht voor het perspectief vanuit de patiënt, deelnemers werven en resultaten verspreiden. Voor steeds meer onderzoek is ondersteuning vanuit de patiëntenvereniging zelfs verplicht. Het kan zijn dat aan onze ondersteuning kosten verbonden zijn. Deze kosten kunt u verwerken in uw onderzoeksaanvraag.

Omdat informatievoorziening naar onze leden over de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek een van onze kerntaken is, ontvangen wij graag van u een kort stukje tekst in voor de patiënt begrijpelijke taal, voor aanvang en na afloop van het onderzoek en wanneer er nieuwe resultaten zijn.

Wanneer er vanuit onze vereniging financiering beschikbaar komt voor onderzoek ,informeren wij u graag hierover. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester@ataxie.nl.