Steun ons

U kunt ons en ons werk steunen door een gift te storten op bankrekeningnummer NL30 TRIO 0198 3888 45 t.n.v. ADCA Vereniging Nederland. Als u een gift met een specifiek doel wilt overmaken (bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek) kunt u het doel in de omschrijving vermelden.

Lid worden kan ook, contributie: vanaf 32,50 € per jaar, aanmelden via ledenadministratie@ataxie.nl of info@ataxie.nl

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die voorwaarden is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ADCA vereniging heeft die zogenaamde ANBI-status.

Ook kunt u lid, donateur of vrijwilliger worden:

Doe mee met de vriendenloterij en steun de vereniging.