Landelijke Contactdag

Tweemaal per jaar organiseert de vereniging een Landelijke Contactdag (LCD) die deels themagericht is en anderzijds veel tijd biedt om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De invulling van deze dag verschilt per jaar, maar heeft altijd als doel om onze leden te ondersteunen en/of te informeren. Dit kan bijvoorbeeld door onze leden te informeren over de nieuwste (medische) ontwikkelingen, of door juist stil te staan bij de gevolgen die de ziekte heeft en hoe hier mee om te gaan. Voorafgaand aan een van de twee Landelijke Contactdagen vindt de Algemene Ledenvergadering plaats (meestal in mei of in juni).

De Landelijke Contactdagen hebben een informeel karakter en zijn vrij te bezoeken door alle leden van de vereniging. Daarnaast kan deze contactdag zeker ook van betekenis zijn voor mantelzorgers, familie en overige betrokkenen.

De Landelijke Contactdagen worden door het bestuur georganiseerd, Als u hierover contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via info@ataxie.nl.

Meer informatie over deze dagen en de invulling daarvan kunt u vinden in de agenda.