Hersenstichting start een behoeftenonderzoek Laat uw stem horen!

In november is de Hersenstichting gestart met een behoeftenonderzoek bij mensen met een hersenaandoening en hun naasten. Welke klachten en gevolgen hebben de grootste impact op het dagelijks leven als je een hersenaandoening hebt? En hoe verhouden deze klachten en gevolgen zich tot kansrijke (wetenschappelijke) ontwikkelingen? De opbrengsten uit het onderzoek bieden de Hersenstichting concrete inzichten voor toekomstige projecten. Het behoeftenonderzoek wordt, in opdracht van de Hersenstichting, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees hier de hele oproep

Het projectteam Hersenstichting: Els van der Rhee en Jurriaan Oosterman
Vrije Universiteit Amsterdam: dr. Carina Pittens, Victoria van den Berg, Kimberley Catsman en Daniëlle Bon

Pin It on Pinterest