Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 01/06/2019
10:30 - 17:00

Categorieën


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Landelijke contactdag ADCA Vereniging

Datum         : zaterdag 1 juni 2019 om 11.00 uur
Plaats          : Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg
Aanvang 10:30 uur t/m ±17:00 uur
10:30 uur    : inloop met koffie en thee
11:00 uur    : Algemene ledenvergadering
Agenda
  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Mededelingen
  4. Notulen d.d. 2 juni 2018 (zie bijlage 1)
  5. Ingekomen post
  6. Samenstelling bestuur (zie bijlage 2)
  7. Voorstel naamswijziging (zie bijlage 3 en 4)
  8. Jaarverslag 2018 (zie bijlage 6)
   – Inhoudelijk jaarverslag
   – Financieel jaarverslag
   – Toelichting van de penningmeester
   – Verslag van de kascontrole commissie
   – Decharge van de penningmeester
   – Benoeming nieuwe kascontrole commissie
   – Verhoging contributie met € 2,50 (zie bijlage 5)
  9. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:

    1. Notulen 2 juni 2018
    2. Samenstelling bestuur
    3. Voorstel naamswijziging
    4. Voorstel naamswijziging
    5. Verhoging contributie
    6. Jaarverslag 2018

Voorafgaand aan de vergadering zijn de vergaderstukken in de zaal beschikbaar. Wilt u de vergaderstukken vooraf op papier, dan kunnen die op verzoek worden toegezonden.
Het voorstel (agendapunt 7) voor de naamswijziging is: Ataxie Vereniging Nederland, waarmee we de lijn volgen die is gekozen bij het vastleggen van het domein voor de website: www.ataxie.nl

NB: mocht je verhinderd zijn om de ALV te bezoeken, dan wil ik je erop wijzen dat je ook schriftelijk jouw stem kan uitbrengen voor of tegen een naamswijziging. Je kunt dit doen via de mail info@ataxie.nl

12:00 uur    : korte pauze om even op te frissen.
12:20 uur    : Workshop Dick Kleinlugtenbelt, filosoof en socioloog
Thema: Levenskunst: Hoe kun je omgaan met je ziekte?
13.20 uur is er een gezamenlijk lunchbuffet
14:15 uur    : Workshop Jetty van Meeteren, revalidatie arts
Thema: Waarom ben ik toch zo moe en wat kan tegen gedaan worden?
15:15 uur    : Tijd voor vragen.
15:45 uur    : Afronding met een drankje.

 

Dick Kleinlugtenbelt spreker op de LCD en de naastendag, is geboren in 1949, is socioloog en filosoof. Tot aan zijn pensionering werkte hij als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Nu, sinds 2011, geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van levenskunst en ethiek (moreel beraad). Verder leidt hij, samen met anderen, het filosofisch café in Arnhem en is hij erelid van de VFP (Vereniging voor Filosofische Praktijk).Dick is verder actief als auteur. In 2005 verscheen zijn boek ‘Mensbeelden en levenskunst’ en in 2010 verscheen ‘Levenskunst’. Onlangs verscheen bij Damon van hem het boek ‘Moderne levenskunsten’.

Aanmelden via contactdag@ataxie.nl of via info@ataxie.nl

Gerard Kulker, Voorzitter