Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 01/06/2019
10:30 - 17:00

Locatie
Hotel Bergse Bossen.

Categorieën


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ADCA Vereniging

Datum         : zaterdag 1 juni 2019 om 11.00 uur
Plaats          : Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg
10:30 uur    : inloop met koffie en thee
11:00 uur    : Algemene ledenvergadering
12:00 uur    : korte pauze om even op te frissen.

Agenda algemene ledenvergadering 1 juni 2019

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen d.d. 2 juni 2018 (zie bijlage 1)
 5. Ingekomen post
 6. Samenstelling bestuur (zie bijlage 2)
 7. Voorstel naamswijziging (zie bijlage 3 en 4)
 8. Jaarverslag 2018 (zie bijlage)
  1. Inhoudelijk jaarverslag
  2. Financieel jaarverslag
   Toelichting van de penningmeester
   Verslag van de kascontrole commissie
   Decharge van de penningmeester
   Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 9. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:

 1. Notulen 2 juni 2018
 2. Samenstelling bestuur
 3. Voorstel naamswijziging
 4. Voorstel naamswijziging

Gerard Kulker, Voorzitter

NB: mocht je verhinderd zijn om de ALV te bezoeken, dan wil ik je erop wijzen dat je ook schriftelijk jouw stem kan uitbrengen voor of tegen een naamswijziging. Je kunt dit doen via de mail info@ataxie.nl

Voorafgaand aan de vergadering zijn de vergaderstukken in de zaal beschikbaar. Wilt u de vergaderstukken vooraf op papier, dan kunnen die op verzoek worden toegezonden.
Het voorstel voor de naamswijziging is: Ataxie Vereniging Nederland, waarmee we de lijn volgen die is gekozen bij het vastleggen van het domein voor de website: www.ataxie.nl
Mocht je de vergadering niet kunnen bijwonen, maar toch je stem willen uitbrengen voor of tegen de naamswijziging, dan kan dat ook schriftelijk via: info@ataxie.nl
Middagprogramma
12:20 uur    : Workshop Dick Kleinlugtenbelt, filosoof en socioloog
Thema: Levenskunst: Hoe kun je omgaan met je ziekte?
13.20 uur is er een gezamenlijk lunchbuffet
14:15 uur    : Workshop Jetty van Meeteren, revalidatie arts
Thema: Waarom ben ik toch zo moe en wat kan tegen gedaan worden?
15:15 uur    : Tijd voor vragen.
15:45 uur    : Afronding met een drankje.Dick Kleinlugtenbelt spreker op de ALV en de naastendag, is geboren in 1949, is socioloog en filosoof. Tot aan zijn pensionering werkte hij als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Nu, sinds 2011, geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van levenskunst en ethiek (moreel beraad). Verder leidt hij, samen met anderen, het filosofisch café in Arnhem en is hij erelid van de VFP (Vereniging voor Filosofische Praktijk).Dick is verder actief als auteur. In 2005 verscheen zijn boek ‘Mensbeelden en levenskunst’ en in 2010 verscheen ‘Levenskunst’. Onlangs verscheen bij Damon van hem het boek ‘Moderne levenskunsten’.