Commissie Wetenschap en Onderzoek

Sinds 2017 maakt de Commissie Wetenschap en Onderzoek (WO-cie) onderdeel uit van de ADCA Vereniging. De WO-cie heeft de volgende doelstellingen:

  • keuzes maken over het te besteden onderzoeksgeld op basis van overeengekomen onderzoekscriteria;
  • informatievoorziening aan de leden over de laatste stand van zaken in de wetenschap. Voor meer informatie klik hier (link naar ‘Wetenschappelijk onderzoek’);
  • stimuleren van fondsenwerving, mogelijk i.s.m. andere patiëntenverenigingen.

Werkwijze

De WO-cie houdt nauw contact met de belangrijkste wetenschappers in het Nederlandse onderzoeksveld. Om de 2 jaar organiseert de WO-cie een landelijk ataxie symposium. Daarnaast is de WO-cie indien mogelijk al in de beginfase bij nieuw onderzoek betrokken. Jaarlijks overlegt de WO-cie met wetenschappers van de Medische Advies Raad. In deze Raad worden de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van onderzoek besproken. Ook kan de Raad om advies gevraagd worden. De WO-cie zorgt voor de verspreiding van nieuws rondom wetenschappelijk onderzoek via de website. Op basis van voorop vastgestelde wetenschappelijke criteria beoordeelt de WO-cie onderzoeksvoorstellen waarbinnen de vereniging om een (im)materiële bijdrage gevraagd wordt. De WO-cie komt minimaal 3 per jaar bij elkaar.

Leden van de commissie:
Gabriëlle Donné-Op den Kelder
Balthasar Schaap
Jan Apperloo
Marijke vos
Mieke Koenders
Algemeen emailadres: WO@ataxie.nl

Onderzoek Nieuws

OPROEP WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

OPROEP VOOR DEELNAME WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK RADBOUDUMC De afdeling Neurologie van het Radboudumc is op zoek naar mensen die weten dat zij SCA1 hebben. Dat mogen zowel mensen zijn die al verschijnselen hebben, als mensen die weten dat ze drager zijn maar nog geen...

De invloed van marihuana op ataxie.

‘’De recent gehouden enquête naar de invloed van leefstijlfactoren op ataxie laat zien dat 13% van de leden die de enquête hebben ingevuld, cannabis gebruikt om symptomen van ataxie te verlichten. Op 20 mei 2020 gaf dr. Trevor Hawkins van de Colorado Ataxia Clinic een...

Webinars van onze Amerikaanse zuster-organisatie

Via deze link https://ataxia.org/webinars/ zijn alle webinars van NAF (National Ataxia Foundation) terug te kijken zonder lid te zijn van de NAF. Weliswaar in het Engels maar echt interessant. Helaas is het één en ander niet te vertalen voor ons.Van het laatste...