Commissie Wetenschap en Onderzoek

Sinds 2017 maakt de Commissie Wetenschap en Onderzoek (WO-cie) onderdeel uit van de ADCA-vereniging. De WO-cie heeft de volgende doelen:

  • keuzes maken over het te besteden onderzoeksgeld op basis van overeengekomen onderzoekscriteria.
  • informatievoorziening aan de leden over de laatste stand van zaken in de wetenschap. Voor meer informatie klik hier (link naar ‘Wetenschappelijk onderzoek’).
  • stimuleren van fondsenwerving, mogelijk i.s.m. andere patiëntenverenigingen.

Werkwijze

De WO-cie houdt nauw contact met de belangrijkste wetenschappers in het Nederlandse onderzoeksveld, onder andere door aanwezig te zijn bij het landelijke wetenschappelijke Ataxie-NL symposium dat jaarlijks gehouden wordt. Daarnaast is de WO-cie, waar dat kan, zoveel mogelijk al in de beginfase bij nieuw onderzoek betrokken. Jaarlijks overlegt de WO-cie met de wetenschappers van de Medische Advies Raad, waarin de nieuwste ontwikkelingen besproken worden en waar nodig advies wordt uitgebracht. De WO-cie zorgt voor de verspreiding van nieuws rondom wetenschappelijk onderzoek via de website. Op basis van voorop vastgestelde wetenschappelijke criteria beoordeelt de WO-cie onderzoeksvoorstellen die bij de vereniging een aanvraag doen voor een (im)materiële bijdrage. De WO-cie komt minimaal 2x per jaar bij elkaar.

Leden van de commissie:
Rolf Hoekstra
Gabriëlle Donné-Op den Kelder
Balthasar Schaap
Jan Apperloo
Marijke vos
Mieke Koenders
Algemeen emailadres: WO@ataxie.nl

Onderzoek Nieuws

Orgaandonatie na euthanasie

Promotie mr.drs.Jan Bollen,1 november 2019 (predicaat Cum Laude) Het proefschrift van Jan Bollen behandelt de medische, juridische en ethische aspecten van orgaandonatie na euthanasie. Lees hier de samenvatting van het proefschrift

Verslag 1st Dutch ataxia symposium

First Scientific Dutch Ataxia Symposium, 8 juni 2018 UMCG Groningen Op 8 juni 2018 werd het eerste wetenschappelijk ataxie symposium gehouden in Nederland. Het symposium werd georganiseerd door Dr. Dineke Verbeek van UMCG in samenwerking met de ADCA vereniging. De dag...