Commissie Wetenschap en Onderzoek

Sinds 2017 maakt de Commissie Wetenschap en Onderzoek (WO-cie) onderdeel uit van de ADCA Vereniging. De WO-cie heeft de volgende doelstellingen:

  • keuzes maken over het te besteden onderzoeksgeld op basis van overeengekomen onderzoekscriteria;
  • informatievoorziening aan de leden over de laatste stand van zaken in de wetenschap. Voor meer informatie klik hier (link naar ‘Wetenschappelijk onderzoek’);
  • stimuleren van fondsenwerving, mogelijk i.s.m. andere patiëntenverenigingen.

Werkwijze

De WO-cie houdt nauw contact met de belangrijkste wetenschappers in het Nederlandse onderzoeksveld. Om de 2 jaar organiseert de WO-cie een landelijk ataxie symposium. Daarnaast is de WO-cie indien mogelijk al in de beginfase bij nieuw onderzoek betrokken. Jaarlijks overlegt de WO-cie met wetenschappers van de Medische Advies Raad. In deze Raad worden de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van onderzoek besproken. Ook kan de Raad om advies gevraagd worden. De WO-cie zorgt voor de verspreiding van nieuws rondom wetenschappelijk onderzoek via de website. Op basis van voorop vastgestelde wetenschappelijke criteria beoordeelt de WO-cie onderzoeksvoorstellen waarbinnen de vereniging om een (im)materiële bijdrage gevraagd wordt. De WO-cie komt minimaal 3 per jaar bij elkaar.

Leden van de commissie:
Rolf Hoekstra
Gabriëlle Donné-Op den Kelder
Balthasar Schaap
Jan Apperloo
Marijke vos
Mieke Koenders
Algemeen emailadres: WO@ataxie.nl

Onderzoek Nieuws

ADCA/Ataxie en Huntington vereniging samen wetenschappelijk onderzoek

De Vereniging van Huntington en de ADCA/Ataxie Vereniging financieren gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek voor €50.000. Vereniging van Huntington en ADCA/Ataxie Vereniging Nederland slaan handen ineen voor wetenschappelijk onderzoek. Zowel de Vereniging van...

ADCA/ataxie Enquête 2020

ADCA/ataxie vereniging - Enquête inleverdatum uitgesteld naar 29-02-2020. De enquête over o.a. externe (leefstijl) factoren die invloed kunnen hebben op ataxie.Nadat we als  wetenschappelijke onderzoekscommissie dit najaar geconfronteerd werden met  de afzegging van...

Verbetering spraakvermogen ataxie patiënten

Verbetering spraakvermogen ataxie patiënten door ontwikkeling van de Voice Trainer aan het Radboudumc Niemand wil uitgesloten worden van deelname aan gesprekken en daardoor van een sociaal leven. Verstaanbaar kunnen spreken is een essentiële voorwaarde om deel te...