Commissie Wetenschap en Onderzoek

Sinds 2017 maakt de Commissie Wetenschap en Onderzoek (WO-cie) onderdeel uit van de ADCA-vereniging. De WO-cie heeft de volgende doelen:

  • keuzes maken over het te besteden onderzoeksgeld op basis van overeengekomen onderzoekscriteria.
  • informatievoorziening aan de leden over de laatste stand van zaken in de wetenschap. Voor meer informatie klik hier (link naar ‘Wetenschappelijk onderzoek’).
  • stimuleren van fondsenwerving, mogelijk i.s.m. andere patiëntenverenigingen.

Werkwijze

De WO-cie houdt nauw contact met de belangrijkste wetenschappers in het Nederlandse onderzoeksveld, onder andere door aanwezig te zijn bij het landelijke wetenschappelijke Ataxie-NL symposium dat jaarlijks gehouden wordt. Daarnaast is de WO-cie, waar dat kan, zoveel mogelijk al in de beginfase bij nieuw onderzoek betrokken. Jaarlijks overlegt de WO-cie met de wetenschappers van de Medische Advies Raad, waarin de nieuwste ontwikkelingen besproken worden en waar nodig advies wordt uitgebracht. De WO-cie zorgt voor de verspreiding van nieuws rondom wetenschappelijk onderzoek via de website. Op basis van voorop vastgestelde wetenschappelijke criteria beoordeelt de WO-cie onderzoeksvoorstellen die bij de vereniging een aanvraag doen voor een (im)materiële bijdrage. De WO-cie komt minimaal 2x per jaar bij elkaar.

Leden van de commissie:
Rolf Hoekstra
Gabriëlle Donné-Op den Kelder
Balthasar Schaap
Jan Apperloo
Marijke vos
Mieke Koenders
Algemeen emailadres: WO@ataxie.nl

Onderzoek Nieuws

De ADCA/Ataxie vereniging onderzoeksagenda

De Wetenschappelijke Commissie van de ADCA Vereniging Nederland heeft op basis van vele gegevens een Onderzoeksagenda opgesteld. De Onderzoeksagenda kent 2 focusgebieden: 1. Kwaliteit van leven 2. Behandeling en genezing Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek zijn...

Verslag 1st Dutch ataxia symposium

First Scientific Dutch Ataxia Symposium, 8 juni 2018 UMCG Groningen Op 8 juni 2018 werd het eerste wetenschappelijk ataxie symposium gehouden in Nederland. Het symposium werd georganiseerd door Dr. Dineke Verbeek van UMCG in samenwerking met de ADCA vereniging. De dag...